DatoMelding

01.01.2020

Kl. 04:00

Prosessene for kommune- og regionreformene i matrikkel og grunnbok er gjennomført iht. våre planer

Endringsloggene til  matrikkel og grunnbok er nettopp åpnet, og endringsnummerene i de enkelte basene og antall endringer er som følger for disse registrene:

Matrikkel:
Siste endringsnummeret før kommuneendring: 194507063
Siste endringsnummeret etter kommuneendring: 298970489
Siste endringsid etter kretsinnlesing er 299035198

Antall endringer (før kretsinnlesning): 104 463 426

Grunnbok:
Siste endringsnummeret før kommuneendring: 141458994
Siste endringsnummeret etter kommuneendring: 152249133

Antall endringer: 10 790 139

Tekniske spørsmål rettes via API-prosjektet i Jira; https://jira.statkart.no/projects/API/

01.01.2020

Kl. 03:00

Oppsummering - datainnholdet matrikkel og grunnbok pr. 1.1.2020

Matrikkel:
*) 71039 Ålesundvegen ligger igjen i utgått kommune 1504 Ålesund. Vegen har ingen adressenummer. Vil bli slettet i matrikkelen på nyåret. Vegen med adressenummer finnes i ny og sammenslått kommune 1507 Ålesund.

*) Knytning mellom adresse og matrikkelenhet: Et fåtall adresser knyttet til matrikkelenheten 'Matrikkelnummer mangler' (0/0) er knyttet til 0/0 i utgått kommune. Dette gjelder i underkant av 20 adresser. Adresse og matrikkelenhet er flyttet til ny kommune. Vil bli rettet i matrikkelen på nyåret.

*) Utgåtte bygg i 1102 Sandnes: Fire utgåtte bygg er knyttet til 1102 Sandnes. Disse ligger i et område som tidligere er grensejustert til 1124 Sola. Disse vil bli flyttet til 1124 Sola i matrikkelen på nyåret.

*) Drøyt 600 'Matrikkelnummer mangler' og 'Matrikkelnummer vann mangler' ligger som aktive i utgåtte kommuner. Vil bli satt utgått i matrikkelen på nyåret. Alle teigene er flyttet over til nytt kommunenummer.

*) Adressekode 3126 Hauganveien nr. 263 i 3803 Tønsberg har ikke riktig adressekode. Korrekt adressekode skal være 18126. Vil bli rettet i matrikkelen på nyåret.

*) Adressekode 3957 Snillfjordsveien fra 5012 Snillfjord skal splittes til kommunene 5059 Orkland og 5056 Hitra. Alle adressene er flyttet til 5059 Orkland. Fra og med adressenummer 3838 til og med 4712 skulle vært flyttet til 5056 Hitra. Totalt 62 adresser. Vil bli rettet i matrikkelen på nyåret

Grunnbok:
I 5015 Ørland kommune er 9 seksjoner utgått i matrikkelen grunnet oppheving av seksjonering. Dette gjelder gnr 75 bnr 53 seksjon 1-3, gnr 75 bnr 54 seksjon 1 og 2, gnr 75 bnr  57 snr 1-4, og  er aktive i historisk kommune i grunnbok. Bruksnumrene 53, 54 og 57 er omnummerert til 5057 Ørland kommune.
Avvikene vil bli rettet i grunnbok når nødvendig dokumentasjon foreligger.

27.12.2019

Kl. 23:20

Status for gjennomføringsprosessen i matrikkel og grunnbok. Grunnbok er stengt for oppdatering.

I forbindelse med kommune- og regionreformene 2019/2020 ble grunnbok stengt for all oppdatering som planlagt kl. 20. Innsending av dokumenter via Altinn ble også stengt.
Innsynstjenester vil være tilgjengelige gjennom hele prosessen.

Siste endringsid i grunnbokas endringslogg: 141458994
Antall forventede endringer: 10 700 000

Grunnbokens endringslogg er planlagt åpnet igjen i løpet av 01.01.2020. Innsending av dokumenter via Altinn er planlagt åpnet 02.01.2020 kl. 00:01.

Vi er p.t. i rute med vår gjennomføringsprosess.

20.12.2019

Kl. 15:20

Informasjon vedr. åpning av matrikkel og grunnbok på nyåret

Kartverket har de siste dagene fått flere henvendelser om når endringsloggene til matrikkel og grunnbok blir tilgjengelige på nyåret.
Vi planlegger at dette skal skje så fort vi har kvalitetssikret våre gjennomføringsprosesser i begge systemene i løpet av 1. januar 2020. Eksakt klokkeslett vet vi ikke på nåværende tidspunkt. Det vil bli lagt ut en melding på denne siden, i tillegg vil det blir sendt ut en JIRA-melding til alle eksterne brukere når endringsloggene åpnes.

Vi gjentar at Marty fortsatt er tilgjengelig ut i 2020, og det blir varslet i god tid før miljøet stenges.
Gjennomføringsprosessen av reformene i matrikkel er iht. våre planer.

19.12.2019

Kl. 10:50

Oppsummering - datainnholdet i Marty/JSON-filen

Minner om at Marty er komplett med de siste endringene fra matrikkelen produksjon etter siste føringsdag 13. desember.
Siste endring i Marty endringslogg: 336402658

Vi har kontrollert datainnholdet i Marty. Her følger en oppsummering av kjente mangler:
1) Adressekode 3126 Hauganveien nr. 263 i 3803 Tønsberg har i Marty ikke riktig adressekode. Korrekt adressekode skal være 18126.
2) Adressekode 3957 Snillfjordsveien fra 5012 Snillfjord skal splittes til kommunene 5059 Orkland og 5056 Hitra. I Marty er alle adressene flyttet til 5059 Orkland. Fra og med adressenummer 3838 til og med 4712 skulle vært flyttet til 5056 Hitra. Totalt 62 adresser.

Punkt 1 og 2 vil ikke bli endret i Marty, men kommer på matrikkelens endringslogg etter nyttår. JSON-filen blir ikke oppdatert med disse endringene.

3) Knytning mellom adresse og matrikkelenhet: For et fåtall adresser knyttet til matrikkelenheten 'Matrikkelnummer mangler' (0/0) er disse knyttet til 0/0 i utgått kommune. Dette gjelder i underkant av 20 adresser. Adresse og matrikkelenhet er flyttet til ny kommune.
4) Utgåtte bygg i 1102 Sandnes: Fire utgåtte bygg er knyttet til 1102 Sandnes. Disse ligger i et område som tidligere er grensejustert til 1124 Sola. Disse vil bli flyttet til 1124 Sola.

Punkt 3 og 4 vil ikke bli endret i Marty, men kommer på matrikkelens endringslogg på nyåret. Dette påvirker ikke innholdet på JSON-filen.
Vi er iht. vår gjennomføringsplan for gjennomføringsprosessen av reformene i matrikkelen.

18.12.2019

Kl. 13.20

Datainnholdet i Marty

Knytning mellom adresse og matrikkelenhet:
For et fåtall adresser knyttet til matrikkelenheten 'Matrikkelnummer mangler' (0/0) er disse knyttet til 0/0 i utgått kommune. Dette gjelder i underkant av 20 adresser. Adresse og matrikkelenhet er flyttet til ny kommune.

Utgåtte bygg i 1102 Sandnes:
4 utgåtte bygg er knyttet til 1102 Sandnes. Disse ligger i et område som tidligere er grensejustert til 1124 Sola. Disse vil bli flyttet til 1124 Sola.

Nevnte forhold vil ikke bli endret i Marty, men kommer på matrikkelens endringslogg på nyåret. Dette påvirker ikke innholdet på JSON-filen.

Vi er iht. vår gjennomføringsplan for gjennomføringsprosessen av reformene i matrikkelen.

17.12.2019

Kl. 15:20

Datainnholdet i Marty/JSON-filen

Adressekode 3957 Snillfjordsveien fra 5012 Snillfjord skal splittes til kommunene 5059 Orkland  og 5056 Hitra. I Marty er alle adressene flyttet til 5059 Orkland. Fra og med adressenummer 3838 til og med 4712 skulle vært flyttet til 5056 Hitra. Totalt 62 adresser.
Dette blir gjort i matrikkelens produksjonsmiljø, og endringene kommer på matrikkelens endringslogg etter nyttår.
JSON-filen blir ikke oppdatert med disse endringene.

Vi er iht. vår gjennomføringsplan for gjennomføringsprosessen av reformene i matrikkelen.

15.12.2019

Kl. 10:20
JSON-fil er tilgjengelig

JSON-fil med kommune- og fylkesendringene for 2019/2020 er tilgjengelig på vår ftp-server, under mappen Kommune- og regionreform 2020. For de dette gjelder, er påloggingsinformasjonen til ftp-serveren tilsvarende som for test-filene som har vært tilgjengelige tidligere i år.

Vi er iht. vår gjennomføringsplan for prosessen.
14.12.2019

Kl. 16:00
Marty er komplett

Marty er oppdatert med de siste endringene fra matrikkel produksjon for de 311 involverte kommunene.
Siste endring i Marty endringslogg: 336402658

Vi er iht. vår gjennomføringsplan for prosessen.
13.12.2019

Kl. 18:50
Gjennomføringsprosessen i matrikkel og grunnbok er i gang. Matrikkelen er stengt for oppdatering.

I forbindelse med kommune- og regionreformene 2019/2020 er matrikkelen nå stengt for all oppdatering.
Siste endringsid i Matrikkel endringslogg: 194507063

Matrikkelen er planlagt åpnet igjen i løpet av 1.1.2020. I perioden frem til dette vil man bare kunne benytte innsynstjenestene mot matrikkelen.
Vi er p.t i rute med vår gjennomføringsprosess.
06.12.2019

Kl. 16:30
E-post er sendt til alle landets kommuner, med følgende informasjon:
Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.

Minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019:

 • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00  til utløpet av 1. januar 2020. Totalt ni virkedager.
 • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt én virkedag.
 • Alle innsynstjenester vil være tilgjengelige i hele perioden, men ustabilitet kan forekomme. Dette gjelder eksempelvis seEiendom, e-handel og grunnboka. Innsynstjenestene vil gå mot frosset database inntil systemene settes i normal drift igjen.

Konsekvenser:

 • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 • Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing fra 13. desember 2019 kl. 18:00
 • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen fra 13. desember 2019 kl. 18:00. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden. Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på våre nettsider.
 • Ingen rapporter kan bestilles fra sentral matrikkel i perioden 13. desember kl. 18.00 til 2. januar 2020.
 • Ingen tinglysing, hverken elektronisk eller på papir i perioden 27. desember kl. 20 til 2. januar 2020. 
 • Mottatte papirdokumenter 27. desember vil få prioritet 27. desember 2019 kl. 21.00.
 • Mottatte papirdokumenter etter 27. desember vil få prioritet 2. januar 2020 kl. 21.00.
 • Elektronisk tinglysing stenges helt 27. desember kl. 20.00, og åpner igjen 2. januar 2020.

Hvorfor?

 • Sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
 • Sikre at andre aktører får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok.
06.12.2019 Organisasjonsnummer for kommuner og fylkeskommuner 2020

Under følger en komplett oversikt fra SSB på organisasjonsnummer for nye kommuner og nye fylker, gjeldende fra 1. januar 2020. Oversikten viser hovedorganisasjonsnummer, og ikke for underliggende organisasjoner, som f.eks. legetjenester og tannlegetjenester.

Se Oversikt over organisasjonsnummer (Excel-bok)

26.11.2019

Kl. 15:20
Status datainnholdet i Marty

*For å redusere antall endringer i matrikkel produksjon ved årsskiftet, vil omnummereringsforretninger ved kommuneendring blir oppdatert med ny tinglysingsstatus i Marty.  Dette for å unngå å måtte oppdatere forretningene etter nyttår. Dette blir oppdatert i løpet av de nærmeste dagene. Det er ca. 1,9 millioner endringer. Dette varsles fordi det vil komme endringslogginnslag for forretningene når de blir oppdatert.

*I forbindelse med etablering av Marty i oktober, har kommune 1859 Flakstad blitt med i uttrekket til tross for at kommunen ikke er berørt av reformene. Denne kommunen vil ikke bli tilbakeført til matrikkelen i forbindelse med gjennomføringsprosessen som starter 13. desember.

*Viser til driftsmelding for matrikkel angående vedlikeholdskveld på Kartverket 28/11-2019. Dette berører også Martymiljøene – både test og produksjon, som vil være ustabile en periode denne ettermiddagen/kvelden.

15.11.2019

Kl. 16:30
Kjente mangler i datainnholdet i Marty

Viser til melding i forbindelse med produksjonssetting datert 21.10.2019. Det er fortsatt noen kjente mangler i Marty:

*Det vil komme endringer i parametere i enkelte av de 43 nye kommunene.
*I enkelte kommuner er fortsatt ikke alle aktive matrikkelenheter flytter over til nytt kommunenummer. Pr. 15.11.2019 er det i underkanten av 300 matrikkelenheter dette gjelder. Dette kan bety at tilhørende bygninger og adresser til disse matrikkelenhetene heller ikke er flyttet.
*For veg er det i underkanten av 5 veger med adresser som ikke er flyttet over til nytt kommunenummer.
*Doble omnummereringsforretninger på mellom 300 og 400 matrikkelenheter.
*Minner om at kretsgeometrien blir komplett først i matrikkelens endringslogg 1.1.2020, og vil være av de første endringene som kommer da.

Kartverket jobber fortløpende med disse manglene, og følger opp de aktuelle kommunene. Marty vil være komplett med endringene som er gjeldende 1. januar 2020, en tid etter at vi har stengt matrikkelen for oppdatering 13. desember kl. 18.

14.11.2019 Statistisk sentralbyrås system for Klassifikasjoner og kodelister
KLASS (https://www.ssb.no/klass

Kommuner 2020: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131/versjon/1160/koder
Fylker 2020: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/104/versjon/1158/koder
Bydeler 2020: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/103/versjon/1168/koder
Grunnkretser 2020: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/1/versjon/1163/koder
Delområder 2020: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/1/versjon/1163/koder  (som grunnkretser)
Landsdeler 2020: under behandling
Tettsteder 2019: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/110/versjon/1208/koder  (gyldig til medio 2020)

KLASS API Guide
https://data.ssb.no/api/klass/v1/api-guide.html

Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statbank)
API mot Statistikkbanken - brukerveiledning

API med åpne data : https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/api 

07.11.2019

Kl. 14:00
Ny versjon av Marty

For å rette opp i en av adressehistorikk-tjenestene til Marty og for å bedre stabilitet for den løpende uthentingen, blir det lagt ut en ny versjon av Marty i dag.
Endringene berører ikke endringslogguthenting.
Se API-2821 for mer informasjon.

04.11.2019

Kl. 15:10

Viktig beskjed til alle som har lest Marty sin endringslogg via EndringsloggAPI_v3.

Den 29. oktober ble det lagt ut en ny versjon av Marty som inneholdt:
*Forbedrede statusmeldinger vedr. løpende uthenting fra matrikkel til Marty; https://ke.matrikkel.no/api/rest/progress
*Forbedring av trege kall på Martys endringslogg

Vi har i dag avdekket en svakhet i uthenting av endringer gjennom Marty sin endringslogg (EndringsloggAPI_v3). Dette oppstod i versjonen som ble lagt ut den 29. oktober. Konsekvensen av dette er at brukere som har lest endringsloggen til Marty (EndringsloggAPI_v3), kan oppleve å ikke ha fått med alle endringene etter dette tidspunktet. Det kan være at tjenerne har hoppet over noen av endringene, som kan føre til at en lokal kopi ikke vil være komplett.
Dette er rettet med ny versjon av Marty som blir lagt ut i løpet av 4. november. Brukerne av endringsloggen til Marty (EndringsloggAPI_v3) må begynne å lese endringer fra det stedet de var i endringsloggen den 29. oktober på nytt.

Tekniske spørsmål knyttet til dette rettes via Jira:
https://jira.statkart.no/projects/API/

Alternativt direkte i saken som er opprettet, API-2811.

04.11.2019

Kl. 11:00

Det har blitt oppdaget en svakhet i endringsloggstjenestene på Marty. Disse ble innført i forbindelse med optimaliseringene den 29.10.2019.

Vi må ta ned tjenerne i en kort periode som en følge av dette. 
Vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av dagen med beskrivelse av hva brukerne av endringsloggtjenestene må gjøre for å rette opp i sine lokale kopier.

31.10.2019

Kl. 09:40

Viser til melding datert 28.10 vedr. vedlikeholdskveld på Kartverket.

Vi gjør oppmerksom på at den løpende uthenting fra matrikkel til Marty, som normalt starter kl. 18, vil starte senere i kveld.

30.10.2019

Kl. 11.00

Viser til driftsmelding av 21.10.2019 under.

Løpende uthenting fra matrikkel til Marty for de 311 involverte kommunene kjøres hver kveld kl. 18, med unntak av lørdager og søndager.
Det er mulig å sjekke om kjøringen fortsatt pågår og når neste kjøring starter via https://ke.matrikkel.no/api/rest/progress.

28.10.2019

Kl.12.45

Viser til driftsmelding for matrikkel angående vedlikeholdskveld på Kartverket 31/10-2019.

Dette berører også Martymiljøene – både test og produksjon, som vil være ustabile en periode denne ettermiddagen/kvelden.

23.10.2019 Varsel om kort nedetid på Marty produksjon
Det vil i løpet av dagen bli en kort nedetidsperiode i forbindelse med en oppgradering av systemet.
21.10.2019 Marty er satt i produksjon
Viser til driftsmelding av 02.07.2019 under. Marty er satt i produksjon som planlagt.

Teknisk informasjon vedr. Marty produksjon:

 Aktuelle endringsloggnummer i Marty:

 • Ferdig med initiell uthenting fra matrikkel, og før kjøring av kommuneendringer: 80354309
 • Etter kjøring av kommuneendringer og før daglig oppdateringer: 240469393
 Daglige oppdateringer i matrikkel og Marty:
 • Kommunene fortsetter sitt arbeid og matrikkelføring som vanlig frem til 13. desember kl. 18, hvor matrikkelen stenges for all oppdatering for alle landets kommuner.
 • Marty oppdateres med daglig matrikkelføring i de 311 involverte kommunene frem til stengningstidspunktet. Hver kveld kl. 18:00 er det planlagt at disse endringene leses inn i Marty. Brukere av Marty må være oppmerksomme på den siste endringen i endringsloggen periodevis, ikke har riktige kommunetilknytninger og identer for de faktiske objektene i Marty. Når den daglige oppdateringen er gjennomført vil objektene være konsistente.
  Se API-2796 i Jira for utfyllende informasjon.
 Datainnholdet i Marty:
 • Det vil komme endringer i parametere i enkelte av de 43 nye kommunene, som kommer på endringsloggen til Marty som en del av de daglige oppdateringene.
 • I enkelte kommuner er ikke alle aktive matrikkelenheter flytter over til nytt kommunenummer. Årsakene er bl.a. avvikslister som ikke er ferdigstilte i de aktuelle kommunene og endring av parametere. Vi har 21.10.2019 i underkant av 1000 aktive matrikkelenhet som ikke er flyttet over til nytt kommunenummer.
 • For veg har vi tilsvarende kjente mangler. Pr. 21.10.2019 er det i underkanten av 10 veger med adresser som ikke er flyttet over til nytt kommunenummer.
 • Kartverket jobber fortløpende med dette, og følger opp de aktuelle kommunene.  
Marty vil være komplett med endringene som er gjeldende 1. januar 2020, en tid etter at vi har stengt matrikkelen for oppdatering 13. desember kl. 18.
Minner om at eksternt testmiljø for Marty stenges 9. desember, som tidligere annonsert.
Tekniske spørsmål rettes via API-prosjektet i Jira.
16.10.2019 Eksternt testmiljø for Marty stenges 9. desember
I forbindelse med gjennomføring av kommune- og regionreformene ved årsskiftet, gjør vi oppmerksom på at det eksterne testmiljøet til Marty som har vært tilgjengelig siden april 2019, blir stengt den 9. desember.
Produksjonsmiljøet til Marty er tilgjengelig i perioden, og vil bli varslet i god tid før det stenges på nyåret.
15.10.2019 Brukerhåndtering i matrikkelen
Samtlige brukerne vil bli håndtert maskinelt av Kartverket i forbindelse med gjennomføring av reformene i matrikkelen i slutten av desember 2019. Alle eksisterende brukere i matrikkelen vil få de nødvendige tilganger i ny og sammenslått kommune. Det samme gjelder tilganger for kommuner som får nytt kommunenummer som følge av regionreformen.  

Dette innebærer at:
• Det vil bli kjørt en brukerpatch mot matrikkel produksjon i forbindelse med de tekniske kjøringene i jule- og nyttårshelgen. Bruker vil da få tilgang til nye kommuner. Patchen endrer også oppstartkommune i klienten for brukere i ny og sammenslått kommune.
• Endringsloggbrukere for kommuner som endrer kommunenummer i forbindelse med kommuneendringene i 2019/2020 vil automatisk få tilgang ny kommune og til kommunen(e) som utgår. Brukernavnet forblir uendret.
• Hvis behov for tilgang til sammenslåingskommuner før 1.1.2020, følger vanlige rutiner via matrikkelhjelp.
11.10.2019 Uthenting til Marty produksjon er i gang
Vi har startet prosessen med å etablere Marty for produksjon, med de 311 involverte kommunene. Vi er iht. våre planer, og planlegger produksjonssetting senest den 22. oktober som kommunisert tidligere.
13.08.2019 Grunnbokens testmiljø (https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok/) oppdateres i uke 33. Testmiljøet baseres på en kopi fra grunnboken den 19. mai 2019.

Det må påberegnes noe nedetid i perioden miljøet oppdateres med nyere data.

12.08.2019 Viser til melding under datert 08.08.2019.

Vi har tekniske utfordringer i forbindelse med oppdateringer av det eksterne Marty-testmiljøet. Vi jobber med saken. Beklager ulempene dette medfører.

Marty-testmiljø skal nå være tilgjengelig. Ta kontakt hvis fortsatt problemer.

Kontaktinformasjon til våre prosjektmedarbeidere:
Kristian Grov – Kristian.Grov@kartverket.no
Marianne Pedersen – Marianne.Pedersen@kartverket.no

08.08.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 blir oppdatert med nye testdata i slutten av uke 32

Marty-testmiljø med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger blir oppdatert med nyere data i slutten av uke 32. Det må påberegnes nedetid torsdag og fredag i forbindelse med oppdateringen.
Vi har noen kjente mangler i miljøet fortsatt, som i hovedsak skyldes pågående matrikkelarbeid og kvalitetsheving av matrikkel og grunnbok som utføres av kommunene som lokal matrikkelmyndighet.
Testmiljøet baserer seg på en kopi av matrikkelen den 19. mai 2019. Vi gjør oppmerksom på at miljøet i sin helhet fortsatt ikke baserer seg på korrekte regelsett for slik kommunene faktisk skal bli 1. januar 2020. 

Link til Marty-testmiljø er: https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel

Brukernavn og passord til testmiljøet er det samme som dere benytter ved pålogging til www.test.matrikkel.no. Hvis problemer med pålogging, ta kontakt. JSON-fil med tilsvarende datagrunnlag som testmiljøet er også tilgjengelig, og oppgis på forespørsel.

For mer informasjon om teknisk løsning Marty, se: https://kartverket.no/marty.

Kontaktinformasjon til våre prosjektmedarbeidere:
Kristian Grov – Kristian.Grov@kartverket.no
Marianne Pedersen – Marianne.Pedersen@kartverket.no

10.07.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020

Viser til melding av 13.05.2019 under.
Det eksterne testmiljøet med nye testdata som opprinnelig var planlagt oppdatert i uke 28 er dessverre forsinket. Ny plan er uke 32.
Årsaken er at vi ønsker å sikre datakvaliteten i endringsloggen ytterligere før miljøet blir oppdatert, samt ferieavvikling internt.

05.07.2019 Matrikkel og grunnbok stenges for oppdateringer i slutten av 2019

Se her for mer informasjon
02.07.2019 Marty er planlagt satt i produksjon 22. oktober 2019

Se her for mer informasjon

13.05.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 planlegges oppdatert med nye testdata i uke 28

Marty-testmiljø (https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel) med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger ved årsskiftet 2019/2020, planlegges oppdatert i uke 28.

Testmiljøet vil ha med endringene som kommer i matrikkel versjon 3.15 og datagrunnlaget vil baseres på en kopi fra matrikkelens produksjonsmiljø fra 19. mai 2019.

Det vil benyttes oppdaterte regelsett, men det er fortsatt ikke endelig slik de nye kommune faktisk vil bli 01.01.2020.

Grunnbokens testmiljø (https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok/)  vil oppdateres i uke 27 og vil også baseres på en kopi fra grunnboken 19. mai.

Det må påberegnes nedetid i perioden testmiljøene oppdateres med nyere data.

03.05.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 er tilgjengelig igjen

Eksternt Marty-testmiljø, https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel, med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger ved kommende årsskifte, er oppe igjen.

Feilen er rettet slik at testmiljøet nå er tilgjengelig. Vi har lokalisert feilsituasjonen til uthenting av endringslogg via endringslogg APIet. Vi vil også se på ytterligere forbedringer slik at dette ikke inntreffer igjen.

02.05.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 er ikke tilgjengelig

Eksternt Marty-testmiljø, https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel, med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger ved kommende årsskifte, er nede.

Vi har problemer med serveren, og feilsøking pågår. Informasjon om når systemet er tilgjengelig igjen, vil bli gitt.

For mer informasjon om det eksterne Marty-testmiljøet, se melding datert 11.04.2019.

30.04.2019 Eksternt testmiljø for grunnbok med kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 er tilgjengelig

Miljøet baserer seg på dump fra grunnbok 6. januar 2019, og inneholder alle landets kommuner. Vi gjør oppmerksom på at testmiljøet i sin helhet ikke baserer seg på korrekte regelsett for slik kommunene faktisk skal bli 1. januar 2020.

Link til testmiljøet for grunnbok er: https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok/
IP-adresse: 159.162.103.128

Brukernavn og passord til testmiljøet er det samme som dere benytter ved pålogging til etgltest. Hvis problemer med pålogging, ta kontakt.

Kontaktinformasjon til våre prosjektmedarbeidere:
Kristian Grov – Kristian.Grov@kartverket.no
Marianne Pedersen – Marianne.Pedersen@kartverket.no

12.04.2019 Informasjon fra Statistisk sentralbyrå i forbindelse med kommune- og regionreformene 2020

1. januar 2020 må nye kommuner og regioner være registrert I Enhetsregisteret.  Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som er ansvarlig for å registrere virksomhetene og strukturen i offentlig forvaltning i Enhetsregisteret.

Det er svært viktig at nye kommuner/regioner fastsetter ny struktur, oversikt over virksomheter som skal videreføres, nye virksomheter og virksomheter som skal slettes så snart som mulig. SSB må ha tilsendt denne informasjonen senest 1. september 2019.

I begynnelsen av februar sendte SSB ut en e-post til alle involverte kommuner/fylker med informasjon om struktur og virksomheter i kommunene/fylkene per 1. februar 2019, samt en beskrivelse av hvordan de melder ny struktur.

Hvis noen kommuner/fylker ikke har mottatt denne informasjonen, eller har spørsmål, vennligst ta kontakt med SSB på vof@ssb.no.

11.04.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 er tilgjengelig

Marty-testmiljø med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger er tilgjengelig. Vi gjør oppmerksom på at testmiljøet i sin helhet ikke baserer seg på korrekte regelsett for slik kommunene faktisk skal bli 1. januar 2020. Vi har noen kjente feil, som skal rettes til Marty produksjon:

 • Noen kommuner er ikke helt komplette med antall aktive matrikkelenheter.
 • I kommune 4205 Lindesnes og 1806 Narvik har vi tilfeller av sekssifrede adressekoder.
 • Det er en mangel i endringsloggen for bruksenheter. Det vil ikke være oppdateringsendringer som peker på ny kommune for alle bruksenheter. Følgen av dette er at det kun er ved å lese gammel og ny kommune, eller oppdateringsendringer og identendringer, at brukere av endringsloggen vil få alle bruksenheter for de involverte kommunene. Dette rettes til matrikkelversjon 3.15.

Link til Marty-testmiljø er:
https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel
IP-adresse 159.162.103.99
SSL-port 443 for grensesnittene / lese ut endringene. Port 443 vil inneholde kun kommuner som er involvert i kommuneendring.

Brukernavn og passord til testmiljøet er det samme som dere benytter ved pålogging til www.test.matrikkel.no. Hvis problemer med pålogging, ta kontakt.

JSON-fil med tilsvarende datagrunnlag som testmiljøet er også tilgjengelig, og oppgis på forespørsel.

For mer informasjon om teknisk løsning Marty, se: https://kartverket.no/marty.

Kontaktinformasjon til våre prosjektmedarbeidere:
Kristian Grov – Kristian.Grov@kartverket.no
Marianne Pedersen – Marianne.Pedersen@kartverket.no

09.04.2019 Avis om kommune- og regionreformene

I informasjonsavisen, som var innstikk i Kommunal Rapport 4. april, kan du som jobber reformene få tips, råd, inspirasjon og faglig påfyll. Du kan lese mer om de store mulighetene som reformen gir, med bedre digitale tjenester, bedre datagrunnlag og digitale løft i kommunene. Men også tekniske utfordringer er berørt, med eksempler på løsninger.

Les avisen her.

26.03.2019 Ingen produksjon av parameterfiler - bruk Marty

Ved tidligere kommune- og fylkesreguleringer har Kartverket tilgjengeliggjort parameterfiler for endringene som skjer ved de respektive årsskiftene.

På grunn av omfang og kompleksitet ved årsskifte 2019/2020 vil dette ikke bli gjort i år. Aktører som har behov for tilgang til matrikkeldata før endringene trer i kraft 1.1.2020, oppfordres til å lese endringslogg fra Marty. Les mer om den tekniske løsningen for kommuneendringer Marty.

22.03.2019 Samordningsforum - referat

Møtereferat fra Samordningsforum 18. mars 2019 er publisert.

21.03.2019 Erfaringsutveksling

Flere av kommunene og fylkene som skal slås sammen, har etterlyst en felles plattform, der erfaringer og gode råd og tips kan deles med andre.

Kartverket etablerer et prosjektrom i systemet Jira, der all informasjonen samles på et sted. Her kan alle lett koble seg på uten at det trengs noen programvare, som må installeres.

Dersom dere ønsker tilgang til dette prosjektrommet, ta kontakt med:

 • Bente Helen Michelsen, bente.helen.michelsen@kartverket.no
  eller
 • Bernt Audun Strømsli, bernt.audun.stromsli@kartveket.no